Producenci
Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego Gdata-antywirus.pl

Informacje o firmie

 1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym https://gdata-antywirus.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez firmę Nextserv S.C. ul.Gniewska 21 BOX 65, 81-047 Gdynia, NIP 9581663125, Regon 221910751, Tel 511 858 306, 58 627 90 36, zwaną dalej Nextserv.
 2. Firma Nextserv sprzedaje oprogramowanie w Sklepie.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów Sklepu są przetwarzane i przechowywane przez firmę Nextserv (Administratora)
 2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży, w celach marketingowych oraz ewidencyjnych.
 3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.
 4. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez edycję własnego profilu w Sklepie lub wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@gdata-antywirus.pl.
 5. Szczegółowe zasady przechowywania i wykorzystywania danych osobowych określone są w polityce prywatności dostępnej na niniejszej stronie internetowej (Polityka prywatności). Polityka prywatności stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
 6. Dane osobowe powierzone Firmie Nextserv są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Oferta

 1. Nextserv za pośrednictwem Sklepu sprzedaje tylko wersje elektroniczne produktów (ESD). ESD to skrót od Electronic Software Distribution (Cyfrowa dystrybucja oprogramowania) i oznacza metodę bezpośredniej sprzedaży oprogramowania – klucza produktu. Klucz produktu to kod, który umożliwia aktywację zakupionego oprogramowania (dodatkowe informacje na temat licencji ESD).
 2. Klient pobiera program instalacyjny samodzielnie ze strony Sklepu, link do pobrania oprogramowania jest dołączany również do informacji po zakupie oprogramowania.
 3. Zakupione oprogramowanie można zainstalować na komputerze wyłącznie po wcześniejszym odinstalowaniu innego oprogramowania antywirusowego. Nie jest możliwe jednoczesne korzystanie z więcej niż z jednego programu.
 4. Zakup Odnowienia Licencji jest równoznaczny z zakupem kontynuacji licencji posiadanej przez Klienta. Nowa licencja będzie liczona od momentu rejestracji klucza za pośrednictwem formularza w programie.
 5. W przypadku licencji imiennych producent oprogramowania zastrzega sobie prawo biegu okresu ważności licencji od daty jej wystawienia, a w przypadku wznowień licencji od daty zakończenia ważności licencji wznawianej.
 6. Nextserv zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do oferty handlowej, w szczególności wycofania każdego Produktu, wprowadzania nowych Produktów, ogłaszania i odwoływania akcji promocyjnych oraz zmiany cennika Produktów.
 7. Publikowane dane techniczne w opisach Produktów przygotowane są na podstawie informacji udostępnionych przez producentów Produktów.
 8. Nextserv nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uchybienia lub błędy w opisach i nie stanowią one podstawy do roszczeń użytkowników Sklepu.
 9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości sugerowany jest kontakt z obsługą sklepu pod numerem telefonu +48 511 858 306, 58 627 90 36 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@gdata-antywirus.pl.
 10. Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktów. Nie zmienia to jednak ich właściwości, Nextserv za pośrednictwem Sklepu sprzedaje tylko wersje elektroniczne produktów.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN) z uwzględnieniem podatku VAT.

Składanie zamówienia

 1. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę https://gdata-antywirus.pl.
 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Sklepu kompletuje wybrane towary w koszyku zakupów. Po skompletowaniu, w koszyku należy wskazać sposób dostawy, formę płatności oraz wypełnić dane w formularzu niezbędne do realizacji zamówienia. Podczas wypełniania formularza Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane towary oraz dostawę. Klient składa zamówienie poprzez wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia do Sklepu.
 4. Szkody, które mogą wyniknąć z niewłaściwego podania danych kontaktowych ponosi Klient Sklepu.
 5. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania, a ich realizacja odbywa się drogą elektroniczną.
 6. Odpowiedź w postaci wiadomości e-mail (po zaksięgowaniu przez Nextserv wpłaty za zamówienie) zawierać będzie potwierdzenie zamówienia, klucz rejestracyjny, link do pobrania oprogramowania oraz fakturę VAT.
 7. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Nextserv może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

Formy płatności i realizacja zamówień

 1. Klient za zakupione oprogramowanie będzie dokonywać płatności za pośrednictwem płatności online lub zwykłym przelewem bankowym.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność online. W przypadku płatności przelewem zwykłym realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 4. Czas realizacji zamówienia podany jest w opisie każdego towaru w polu "Wysyłka w:" i jest liczony od momentu zaksięgowania wpłaty za zakupione towary.
 5. Operatorzy kart płatniczych, którymi można realizować płatność: 

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
 6. Banki dostępne w usłudze Pay-by link

  • mTransfer – mBank
  • Inteligo – PKO BP
  • Bank Pekao
  • Bank PKO – IKO
  • Bank PKO- IPKO
  • Bank Pekao- PeoPay
  • VOLKSWAGEN BANK – POLSKA
  • Bank Zachodni WBK
  • BNP PARIBAS
  • Pocztowy24
  • Deutsche Bank
  • SGB Bank SA
  • GET IN BANK
  • Credit Agricole
  • ING
  • BNP PARIBAS eBGŻ
  • Raiffeisen Bank Polska
  • Eurobank
  • Millennium BANK
  • BOŚ Bank
  • Citi Bank Handlowy
  • Alior Bank
  • PBS Bank
  • NET – Bank Express
  • Toyota Bank
  • PLUS Bank
  • Płatności BLIK
 7. Klient nie jest uprawniony do odsprzedania zakupionej licencji innemu podmiotowi.

Reklamacje, odstąpienie od umowy

 1. Aby dokonać reklamacji oprogramowania należy skontaktować się z Nextserv drogą elektroniczną i podać informację o przyczynach usterki. Wiadomość razem z towarem stanowią podstawę do rozpoczęcia procesu reklamacji, zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu na pełnowartościowy.
 2. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 3. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@gdata-antywirus.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sklepu przed upływem tego terminu.
 8. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Nextserv zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Przy każdym zakupie Klient ma obowiązek zapoznać się z aktualną wersją Regulaminu. Dokonanie zakupu w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją wersji regulaminu obowiązującej w dniu dokonania zakupu.
 3. Nextserv nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu itp.) lub innych od niego niezawinionych.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Sklepie pod adresem https://gdata-antywirus.pl i obowiązuje przez czas nieokreślony.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl